Trường TH Quang Minh A  phối hơp với công ty Đại Hải tổ chức dạy bơi cho các bạn HS tại trường.